دانلود پروژه و جزوات دانشجویی و طرح لایه باز فتوشاپ

فروش آنلاین انواع مقالات, پروژه ها و جزوات دانشجویی, نمونه سوالات دانشگاه پیام نور, کارورزی و کارآموزی, طرح لایه باز کارت ویزیت , تراکت مشاغل و...

اطلاعیه فروشگاه

توجه: چنانچه هرگونه مشكلي در دانلود فايل هاي خريداري شده و يا هر سوال و راهنمایی نیاز داشتيد لطفا ازطريق شماره تلفن 09224344837 ارتباط برقرار نماييد. (تماس صوتی/پیامک/تلگرام)

خلاصه کتاب PDF استراتژي در جهان معاصر (مقدمه اي بر مطالعات استراتژیک)نویسنده جان بیلیس، جمیز ویرتز، الیوت کوهن، مالین س. گري انتشارات ابرار

خلاصه کتاب PDF استراتژي در جهان معاصر (مقدمه اي بر مطالعات استراتژیک)نویسنده جان بیلیس، جمیز ویرتز، الیوت کوهن، مالین س. گري انتشارات ابرار

خلاصه کتاب استراتژي در جهان معاصر (مقدمه اي بر مطالعات استراتژیک)

نویسنده: جان بیلیس، جمیز ویرتز، الیوت کوهن، مالین س. گري

انتشارات ابرار معاصر

به صورت فایل PDF تایپ شده در 14 فصل 

تعداد صفحات:  73 صفحه PDF

 

قسمتی از متن خلاصه کتاب استراتژي در جهان معاصر (مقدمه اي بر مطالعات استراتژیک)

 

فصل اول: نظریه استراتژیک و تاریخ جنگ
پیش درآمد
این بخش به چگونگی تکامل نظریه استرا تژیک از ابتداي شکل گیري در قرن 17 م تا دوران جنگ هاي
جهانی می پردازد. اگر چه محور اصلی این بخش بر ایده ها متمرکز است، اما برخی موارد نیز در قالب
تحول تاریخی اندیشه استراتژیک بیان شده است.
سازمان خشونت:
نظریه استراتژیک با کاربرد زور در جهت دفاع از منافع یک جامعه سروکار دارد. زمانی که منافع حیاتی یک
نظام یا یک نهاد با تهدید روبرو شود، آن نظام یا نهاد با یک موضوع استراتژیک روبروست. آن نظام یا نهاد
براي تداوم حیات و تامین منافع خود ناچار به استفاده از هر ابزاري براي حفظ موجودیتش است. از آنجا
که متداول ترین ابزار براي دفاع از موجودیت یک نظام استفاده و کاربرد زور و خشونت می باشد. بنابراین،
نظریه استراتژیک به عنوان شاخه اي از نظریه ي اجتماعی، به استفاده از زور براي دست یابی به اهداف یک
جامعه در تقابل و نزاع با دیگري می پردازد. نظریه استراتژیک بیان می دارد که چگونه باید نیروي نظامی را
به عنوان یک ابزار، در جهت کسب اهداف و منافع سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژیک به
کار گرفت.
ویژگی بسیار مهم جنگ از منظر نظریه استراتژیک، ابزاري بودن ماهیت آن است. از آنجا که نظریه
استراتژیک به استفاده از زور براي دست یابی به اهداف یک جامعه می پردازد. بنابراین، جنگ به لحاظ
منطق و عمل، اقدامی است در جهت اهداف بیرونی. کاربرد زور ابزاري است در دست یک نظام تا به
اهداف خود دست یابد و حیات خود را تداوم بخشد. پس ماهیت ابزاري جنگ از منظر نظري یک ویژگی
،« در باب جنگ » بسیار مهم است. براین اساس، کلاوسویتس به عنوان مشهورترین ارزیاب جنگ، در کتاب
جنگ را ابزاري سیاسی و ادامه سیاست با ابزاري دیگر ، تعریف می کند. وي به عنوان یک نظریه پرداز
استراتژیک، جنگ را یک ابزار سیاسی نمی داند، بلکه آن را یک اقدام نظامی معرفی می کند که عوامل
سیاسی در آن دخیل هستند. نگاه به جنگ به عنوان ابزار نهایی پادشاه تا عصر مدرن نیز حاکم بود.
ارتش هاي مدرن به لحاظ نگرش یکسان هستند و مبناي فکري آنان بر اساس مدل نظري غربی است. آنان
به مجموعه اي از مفروضات درباره ي ماهیت سیاست بین الملل و گونه اي از منطق که توجیه گر مسائل
قرار دارد. ساختار نیروها، « رئالیسم » سیاسی – نظامی است، باور دارند. این مفروضات اغلب در قالب

سیستم هاي تسلیحاتی و شیوه هاي جنگیدن در میان نیروهاي نظامی با توسعه ي فناوري هاي جدید،
همگرایی اجتماعی و اقتصادي اروپا و وضعیت مستعمره ها متحول گردید. از قرن 18 م مدل هاي جدیدي از
اقدامات نظامی پایه ریزي شد که تا قبل از این وجود نداشتند. چگونگی شکل دادن به قدرت مشروع در
جوامع، مسئله ي حقانیت جنگ و حقانیت در جنگ به عنوان محور اصلی اندیشه سیاسی غرب بکار گرفته
شد. در اواخر قرن 18 م سربازان قدرت هاي برتر آن زمان، آموخته بودند که چگونه همگی درباره ي جنگ
یکسان فکر کنند. حرفه اي کردن نیروها تنها یک مزیت مشخص و یا یک موقعیت برتر اجتماعی نبود، بلکه
یک آمادگی فکري محسوب می گشت. بر مبناي این نگرش ارتش هاي مدرن هر آنچه که در توان دارند
انجام می دهند، بدون توجه به آن که ممکن است این گونه اقدام نتیجه مناسبی به همرا نداشته باشد. این
اقدامات بر اساس چند تفکر اساسی صورت می گرفت: جمع آوري نیروهاي قدرتمند علیه نیروهاي
ضعیف، حمله به نقاط ضعف دشمن و یا اقدام علیه آنان در زمان هایی که در ضعف می باشند.
هنر جنگ در عصر خرد:
تئوري استراتژیک مدرن اولیه، تلاشی در جهت علمی کردن جنگ بود و ادبیات جدید نظامی بیش از آنکه
توصیفی باشند، تحلیلی و سیستماتیک گردید. عوامل فرهنگی و گسترش توجه به علوم طبیعی به عنوان
مبناي دانش انسانی، باعث شد تا اعمال انسانی در حوزه هایی نظیر جنگ، سیاست، اقتصاد و حقوق
براساس منطق علمی مورد تفسیر قرار گیرند و یا بصورت قوانین علمی درآیند. یک چنین جهت گیري
انقلاب » فکري و تسري آن به حوزه ي نظامی، باعث تحولات نهادین گسترده اي شد که از آن تحت عنوان
یاد می شود. « نظامی
بطور کلی هدف استراتژي، کارآیی نظامی و محدود کردن هزینه هاي اجتماعی جنگ است. قدرت نظامی
همچنان به عنوان یک عامل مهم در نظام بین الملل مطرح می باشد که بکارگیري آن مستلزم صرف هزینه
هاي اجتماعی است. استراتژي به دنبال بکارگیري نیروي نظامی در جهت دست یابی به اهداف معین با
صرف کمترین هزینه می باشد.کلاوسویتس و مفاهیم جدید در جنگ:
"کلاوسویتس" در تئوري خود بر نقش شانس، شخصیت انسان و دیگر اقدامات غیرعقلانی در جنگ تاکید
می کند. او به نقش شانس و تصادف یعنی عواملی که خارج از تفکر انسان باشد، در جنگ اهمیت زیادي
می دهد. علاوه براین، وي به نبوغ و استعداد توجه زیادي دارد. نبوغ به عقیده ي وي عناصري از شخصیت
و هوش است که می تواند باعث پیروزي و موفقیت فرماندهان نظامی شود. نبوغ یعنی زیرکی، فهم، هوش
و دانایی یک فرمانده که جنگ را پیش می برد. به عقیده ي کلاوسویتس، نبوغ یک توانایی استثنایی نیست.
از سوي دیگر، حتی موفقیت در تسلط بر یک منطقه به وسیله ي شانس یا هر وسیله ي دیگر، نمی تواند در
قالب روندها و قواعد ثابت حفظ شود. او جنگ را یک هنر می داند که این هنر ناشی از نبوغ است. پس
بهترین قاعده آن چیزي است که نبوغ انجام می دهد. بنابراین، تاکید کلاوسویتس بر عناصر روانی و نقش
عدم قطغیت و شانس در جنگ است.


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file1_1934342_1975.zip494.3k